logo
متُدهای افزایش بار اکسنتریک

سهولت بکارگیری عضلات فرد در فاز اکسنتریک یکی از ویژگی­های کلیدی تمرین با فناوری اینرشیال فلای­ویل PillTan می­باشد، اما برای اضافه بار (دستیابی حداکثری) در فاز اکسنتریک نیاز به یک روش خاص دارید.

ما تعدادی از روش­های مختلف برای دستیابی به اضافه­بار اکسنتریکی را در PillTan توسعه داده و این روش­ها را در طول دوره­های فناوری اینرشیال فلای­ویل خود به شرح ذیل آموزش می­دهیم:

انواع روش­های دستیابی به اضافه بار اکسنتریکی

حرکات اکسنتریک در لحظه­ ی آخر

این عامل زمانی رخ می­دهد که در پایان فاز اکسنتریک به صورت انفجاری وارد فاز کانسنتریک می­شود، همچنین روش انجام آن بدین صورت است که هنگام فاز اکسنتریک بدون مقاومت اجازه دهید تا انتهای حرکت برسید و ناگهان با یک مقاومت شدید از حرکت فلای­ویل جلوگیری کرده و با قدرت وارد فاز کانستریک شوید.

 شوک اضافه بار

زمانی است که در فاز کانسنتریک مقداری بیشتر تسمه را کشیده تا دستگاه زمانی که وارد فاز کانسنتریک می­شود زمان کافی داشته باشید و بدن خود را زودتر در حالت اکسنتریک قرار داده و منتظر شوک کشش از دستگاه بمانید.

فعالیت اضافه بارکانسنتریک

هنگامیست که با استفاده از عضلات جانبی یا یک الگوی حرکت قوی­تر، انرژی را در فاز کانسنتریک اضافه می­کنید اما فقط از عضلات اصلی یا الگوی حرکتی ضعیف­تر در فاز اکسنتریک استفاده می­کنید. این حرکات در دوره­های ما آموزش داده می­شود.

اضافه بار جانبی

هنگامی­که بصورت دوجانبه در فاز کانسنتریک و بصورت یک جانبه در فاز اکسنتریک فعالیت می­کنید. برای مثال از 2 پای خود برای حرکت اسکات استفاده کرده اما در فاز اکسنتریک تمرکز را بر روی یک پا انداخته و فشار را بر روی یک پا بیاندازید.

چرخه شتاب بار کانسنتریک

هنگامیکه حرکات کانسنتریک سنگین و حرکات سنگین اکسنتریک و حرکات اکسنتریک-کانسنتریک بیشینه را بدون تشدید بصورت متناوب انجام می­دهید. برای مثال با حرکت اسکات از فاز کانسنتریک شروع کرده و با حرکت جلو بازو ادامه دهید و با حرکت جلو بازو وارد اکسنتریک شوید و دوباره بدون استفاده از اسکات و با جلو بازو وارد فاز کانسنتریک شده و در فاز بعدی با اسکات وارد فاز اکسنتریک شوید.

یادآوری

با انجام حرکات سنگین اکسنتریک با فلای­ویل، درجه بالایی از خستگی عصبی و همچنین DOMS را تجربه خواهیدکرد. برای اینکه بدانید چگونه اثرات منفی حرکات اکسنتریک را به حداقل برسانید:

درباره تجهیزات و دوره های آموزشی ما اطلاعات بیشتری کسب کرده، و یا به قسمت آموزش حرکات اکسنتریک مراجعه کنید.