logo
پابند

پابند راهی مناسب برای گسترش تمرینات مقاومتی (ایزواینرشیال) ناحیه پایین تنه می ­باشد. این ابزار راحت برای انواع فعالیت­ های تک مفصله، با دوام و سبک است.

کاربرد

پابند برای حرکات پا مثل کشیدن زانو، داخل شکم، حرکات شوت پا (ایستاده، دمر و نشسته)، حرکت جلوپا، حرکات دور کردن و نزدیک کردن­ پا، انجام حرکات مستقیم پا به سمت جلو و عقب بدون خم شدن زانو، برای کسی که قصد تقویت مفصل ران، ارتقای سرعت دویدن و یا پیشگیری در آسیب را داشته باشد بسیار عالی می­ باشد. برنامه ­های کاربردی متنوعی را می ­توان در زمینه عملکردی، توانبخشی یا آمادگی جسمانی طراحی کرد. این پابند تطبیق پذیر، سبک و با دوام طراحی شده است. پابند حدود 150 gr وزن دارد و به صورت یک جفت عرضه می­ شود و به دلیل قابلیت تنظیم آن به خوبی همه افراد می­ توانند از آن استفاده کنند.

حرکات ورزشی: کشیدن زانو به داخل شکم، پشت­پا، جلوپا، دورکردن و نزدیک کردن پا به داخل شکم